Zagon in razvoj vsebin za 4. dritl – Virtualni muzej rudarstva

OPERACIJO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ
http://www.eu-skladi.si/
Z operacijo »Zagon in razvoj vsebin za 4. dritl – Virtualni muzej rudarstva« partnerji v projektu, pod vodstvom Delavskega doma Trbovlje, zasledujejo cilje strategije lokalnega razvoja:
– ustvarjanje novih delovnih mest
– Zasavje kot kulturna in kreativna družba
– razvoj in spodbujanje vseživljenskega učenja

Z opereacijo se bo financiralo novo delovno mesto koordinatorja vsebin v Virtualnem muzeju rudarstva 4. dritl, ki bo skrbel za izvajanje delavnic, ki so predvidene v operaciji. Nakupljena bo potrebna oprema, ki bo služila izvajanju delavnic. Vsebine, ki se bodo ustvarile na teh delavnicah bodo vključene v okvir Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl, s čimer bodo udeleženci soustvarjali podobo muzejske postavitve, s tem pa se aktivno vključili v prizadevanja za ohranjanje bogate rudarske dediščine Trbovelj in Zasavja.

Glavni rezultati operacije so:
– novo delovno mesto kordinatorja v 4. dritlu
– promocija turizma na podlagi ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine
– promocija sodobnih tehnologij
– vzpodbujanje kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti med prebivalci Zasavja

Vrednost operacije (z DDV): 54.626,82€, vrednost sofinanciranja: 39.295,08€