Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah

 

Predstavitev magistrskega dela Trboveljčanke Tamare Selko

Četrtek, 25. januar 2018, ob 18. uri, v prostorih Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl

Tamara Selko je konec lanskega leta na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani predstavila svojo magistrsko nalogo z naslovom »Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah med in po drugi svetovni vojni«.

Magistrsko delo prikazuje življenje ženskih pripadnic rudarskih družin v Trbovljah med in po drugi svetovni vojni. Opisuje proces sprememb, ki so se v obravnavanem obdobju manifestirale na ravni vsakdanjega življenja pripadnic rudarskih družin, in način, kako so se le-te izrazile na nivoju podobe ženske v družbi. Opaziti je mogoče napredek v enakovrednost in enakopravnosti žensk z moškimi, ob tem pa je potrebno izpostaviti, da so ga na več ravneh zavirale tudi ženske same. Že v času kmečkega gospodarjenja pripisana vloga se je z industrializacijo in delitvijo življenja žensk na reprodukcijsko ter produkcijsko sfero še okrepila in tako jasno definirala položaj žensk v družbi. Ravno zaradi močno zakoreninjene tradicionalne vloge ženske v družbi so spremembe v pogledu preostalih pripadnikov družbe na ženske, kakor tudi pogleda žensk samih na lasten položaj, potekale postopoma.

Vabljeni! Vstop prost.