Zgodovina Zasavja je zelo pestra in naša dediščina je zato zelo bogata. Posebna in prepoznavna je industrijska oziroma stanovanjska dediščina iz obdobja premogovništva in industrializacije, to so ohranjeni industrijski objekti ali deli teh ter predvsem stanovanjske kolonije. Zasavje ponuja tudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, ki se večinoma vežejo na naravne danosti. Nudimo vam ogled edinstvenega prepleta industrijske dediščine z lepo ohranjeno naravo.

 

  1. dan

Ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. Dritl

Ogled dveh rudarskih stanovanj v rudarski koloniji Njiva

Perkmandeljčev pohod po Rudniku Trbovlje-Hrastnik z rudarsko malico

Ogled dimnika TET

Vožnja do Kuma, ogled najvišje ležeče Forma Vive v Sloveniji

Večerja na Kumu (ogled stolpa RTV in cerkve sv. Neže) in odhod v dolino / možna nočitev v planinskem domu ali nočitev v Mladinskem centru Trbovlje

 

  1. dan

Ogled Steklarne Hrastnik

Rudarsko kosilo v Gostilni »Mala mal’ca«

Obisk Katapulta / Dewesofta

Ogled Rudarskega muzeja Zagorje

Ogled kmetije Ule ali Sirarne Sešlar

 

Pišite nam ali pokličite za ponudbo, narejeno po vaši meri:

info@4dritl.si, 051 356 893